Historie

V Pavlínově se začalo vyučovat v roce 1790. V této době však zde ještě žádná škola nebyla, učilo se po domech, kde byly velké „seknice“. Takto se učilo až do roku 1817. Tehdy zde byla postavena první přízemní školní budova. K ní byly přiškoleny obce Horní Radslavice, osady Pohořílky a Geršov. Počet žáků rostl. V roce 1882 byl povolán stavitel pan Roučka z Velkého Meziříčí, který udělal projekt nové školy. Od školního roku 1855/56 se stala nová škola dvoutřídní. Novou školní budovu zdobila slova učitele národů J. A. Komenského: „ Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti“. Počet žáků v nové škole byl kolem 160 žáků, později i více. Ve školním roce 1896/97 dosáhl počet 184 žáků. V roce 1914 byla postavena u vchodu školy dřevěná besídka, aby chránila žáky před nepříznivým počasím. Od roku 1925 se začíná vyučovat od 1. září, školní rok končí 30. června. V době Rakousko-Uherska se začalo vyučovat 15. září, konec roku byl 15. července. Dne 22. dubna 1948 byl vydán nový školský zákon, který byl od školního roku 1948/49 zaveden na školách v celé republice. V Pavlínově zůstala tzv. národní škola pro žáky do 5. třídy, potom odcházeli žáci na střední školu do Měřína. Tehdejší ředitel školy Jan Hladký učil v jedné třídě 46 žáků. Byl to člověk skromný, čestný a poctivý, ředitelem školy byl téměř čtvrt století. Organizoval v obci přednášky, besedy, nacvičoval dětská divadla, obnovil tradici ochotnických divadel, která režíroval.
V roce 1972/73 byla provedena generální oprava školy, bylo postaveno nové sociální zařízení, položena dlažba, ve třídách parkety, zavedeno ústřední topení, rozvod vody do celé budovy, byl zrekonstruován byt ředitele školy. Také byla provedena oprava střechy a stavba komínů, nakonec též výměna oken, dveří a nová fasáda školy. V roce 1974 byly nově oploceny školní zahrady. Všechny tyto opravy se konaly za působení paní ředitelky Sedlákové a velké pomoci JZD Pavlínov.
Dne 18. 5. 1985 byla v Pavlínově velká oslava stého výročí postavení školy spojena se sjezdem rodáků. Za působení paní ředitelky Ludmily Sedlákové žáci každým rokem nacvičili divadelní představení, jezdili do Horáckého divadla v Jihlavě, účastnili se plaveckého výcviku. Paní ředitelka Sedláková působila v pavlínovské škole 25 roků, žila pro školu, snažila se o její dobrou úroveň. Obyvatelé Pavlínova na ni dodnes s láskou vzpomínají. V květnu 2005 oslavovali pavlínovští občané 120 let založení školy, které bylo spojeno též se sjezdem rodáků. Pěkné prostředí obce, obecní úřad, celkem nový kulturní dům a hlavně jejich milovaná škola se jim moc líbila. Svědčí o tom zápisy v knize hostů ve škole.
V roce 2015 bylo oslaveno 130 založení školy již pod vedením p. ředitelky Mgr. Evy Požárové, která je ředitelskou do současné doby již asi 9 let. V roce 2016 v rámci dotací z EU škola prošla velkou rekonstrukcí. Budova byla zateplena, vyměnila se okna, vybudovalo se nové sociální zázemí pro žáky a pořídil se nový kotel na ekologická paliva včetně rekonstrukce celého rozvodu topení a vody. Škola má nové bezpečnostní vchodové dveře se zvonkem a zlepšilo se prostředí pro výuku žáků. Ve škole je zřízena výdejna obědů, ale v současné době se pro nezájem ze strany rodičů nevyužívá.
V současnosti má škola 15 žáků prvního stupně. Žáci jsou převážně z Pavlínova, ale dojíždějí i z Otína, Černé a Velkého Meziříčí. Žáci se učí v jedné třídě, na matematiku, český jazyk a další předměty jsou rozdělovány do dvou tříd po 7 a 8 žácích. Pedagog má tak možnost se žákům maximálně individuálně věnovat. Škola má v současné době 3 pedagogické zaměstnance. Poskytuje vzdělávání ve všech směrech, anglický jazyk vyučujeme od 3. ročníku a žákům je umožněna i výuka náboženství. Při škole pracuje také školní družina a žákům je nabízeno několik zájmových aktivit. Žáci naší školy pracují na školní zahrádce, chodí do okolní přírody. Školu navštěvují různí zajímaví lidé, každoročně jezdíme se všemi na plavecký výcvik, navštěvujeme divadelní představení a do výuky zařazujeme různé praktické úkoly, se kterými se žáci mohou setkat v běžném životě. Jezdíme na dopravní hřiště do Velkého Meziříčí a spolupracujeme s ostatními školami v okolí.

Jaký bude osud pavlínovské školy do budoucna? Nové školské zákony přejí málotřídním školám. Bude hodně záležet na obecním zastupitelstvu, zda školu bude nadále podporovat. Dále na finančních prostředcích a hlavně dostatku žáků ve škole. Školní děti oživí obec. Škola pořádá různá tvořivá odpoledne, besídky pro rodiče a širokou veřejnost, sportovní aktivity a besedy. Hrajeme se žáky divadlo, sportujeme v přírodě, podporujeme jejich nadání a kreativitu. Škola v Pavlínově je nositelkou tradic, návratu k přírodě a zaměřuje se na pracovní a manuální dovednosti žáků.

Mgr. Eva Požárová
ředitelka školy

 

Kontakt

Adresa

Základní škola Pavlínov
Žďář nad Sázavou
Pavlínov 44
Velké Meziříčí 59401

Kontakt

zs.pavlinov@centrum.cz
TEL.: 566 544 363
MOBIL: +430 777 753 975
Datová schránka: 8xzmq2m

© ZŠ Pavlínov | Created by Micesys