Aktuality

Organizace výuky od 4.1. 2021

Vážení rodiče. Od 4.1. 2021 začínáme prezenční formou výuky. Týká se to všech žáků školy. Podrobnější informace dostanete do vašich e-mailových schránek.

Výhra v olympijském víceboji

Naše škola je již několik let zapojena v projektu Sazka Olympijský víceboj. Žáci na konci školního roku získávají své diplomy a odznaky. Na sport a posilování imunity nezapomínáme i během celostátní karantény. V loňském roce se na nás usmálo štěstí a získaly jsme jednu z hlavních cen Sazka Olympijského víceboje v podobě poukazu na sportovní

Znovuotevření škol 18.11. 2020

Vážení rodiče, od 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků ve škole.  Protože jsme jednotřídní malotřídní škola, platí to pro všechny ročníky. Začínáme 18.11. dle poslaného rozvrhu. Družina i jídelna budou v provozu od pondělí 23.11. Prosím, nezapomeňte přibalit dětem roušky. Moc se  těšíme!!!!!!!

Záložka do knihy – 11. ročník česko – slovenského projektu

Letošní školní rok jsme se opět zapojili do 11. ročníku česko – slovenského projektu: ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Letošní téma bylo: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Minulý školní rok jsme si záložky vyměnili s žáky ze Slovenska, a to přímo z Bacúchu. S touto školou byla velmi dobrá spolupráce, tak jsme se letos společně domluvili,

MANDALY

V rámci pracovních činností děti vyráběly mandaly z přírodnin, které si donesly do školy. Myslíme, že se výtvory jednotlivým ročníkům velmi povedly. Všechny děti to hodně bavilo.

PROJEKTOVÝ DEN – 10. týden čtení

V pátek 9.10. 2020 proběhl na naší škole projekt, který je spojen se čtením. Děti si donesly do školy svoji oblíbenou knížku. Spolužákům svoji knihu přestavili a řekli nám všem, co se jim na dané knize líbí. Ukázali jsme si stránky www.celeceskoctedetem.cz a pustili si audiopohádku. Potom každá třída plnila pracovní list. Prvnáčky prováděli „Knihožrouti“, kteří

Projekt: Celé Česko čte dětem

10. Týden čtení dětem v České republice V týdnu od 1.10. do 7.10. 2020 proběhne jubilejní desátý ročník tradičního svátku dětí a literatury. Naše škola s dětmi se zapojila do tohoto projektu. Pro děti si připravíme čtenářské soutěže, hry a chtěli bychom uspořádat čtenářské setkání v naší místní knihovně. Jako dárek jsme dostali speciální záložky

První školní den 2020/2021

Dne 1. září 2020 se v naší škole sešlo 10 žáků 1. až 5. ročníku, aby společně s paní ředitelkou Evou Požárovou, paní učitelkou Lenkou Liškovou, paní asistentkou Evou Peterkovou, paní vychovatelkou Ivetou Letmajerovou, zahájili nový školní rok. Některé žáky doprovodili do školy rodiče, a tak i ti se s námi podíleli na zahájení nového školního roku.

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 zahájí žáci 1. 9. 2020 v 7:45, kde se dozví pár informací a děti se vyfotografují společně s rodiči. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a aktovku. Po příchodu do školy si děti umyjí ruce mýdlem, případně použijí dezinfekci. Zahájení školního roku 2020/2021 bude ukončeno v 8:30 hodin. Všichni zaměstnanci se těší

Kontakt

Adresa

Základní škola Pavlínov
Žďář nad Sázavou
Pavlínov 44
Velké Meziříčí 59401

Kontakt

zs.pavlinov@centrum.cz
TEL.: 566 544 363
MOBIL: +420 777 753 975
Datová schránka: 8xzmq2m

© ZŠ Pavlínov | Created by Micesys