Záložka do knihy – 11. ročník česko – slovenského projektu

Letošní školní rok jsme se opět zapojili do 11. ročníku česko – slovenského projektu: ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Letošní téma bylo: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Minulý školní rok jsme si záložky vyměnili s žáky ze Slovenska, a to přímo z Bacúchu. S touto školou byla velmi dobrá spolupráce, tak jsme se letos společně domluvili, že si záložky opět vyměníme. Naše škola má 10 dětí a jejich 9. Téma bylo velmi pěkné. S dětmi jsme si společně přečetli básničky. Prvňáčci pracovali s básničkou: Malovaná pohádka od Jiřího Žáčka, třetí třída měla básničku: Óda na lelky od Emanuela Frynty a páťáci si hravě poradili s básničkou od Jana Vodňanského: Moje tužka ušatá. Paní učitelku napadlo vyrobit šálek nebo hrneček od kávy. Vše jsme vyráběli z plstě. Jednotlivé ročníky na svůj hrneček  vytvořili něco z dané básničky. Na lísteček od čaje napsaly děti svoje jméno, název básničky a autora a celý lísteček dozdobily. Děti to velmi bavilo a dokončení jsme spojili i s projektem: Celé Česko čte dětem. Záložky paní učitelky zabalily, přidaly k tomu nějaké dárečky pro děti na Slovensko a i pro jejich paní učitelky a balík odeslaly. Teď už míří na Slovensko a my budeme netrpělivě očekávat balíček od nich.

Kontakt

Adresa

Základní škola Pavlínov
Žďář nad Sázavou
Pavlínov 44
Velké Meziříčí 59401

Kontakt

zs.pavlinov@centrum.cz
TEL.: 566 544 363
MOBIL: +430 777 753 975
Datová schránka: 8xzmq2m

© ZŠ Pavlínov | Created by Micesys