Sazka Olympijský víceboj

Informace o projektu

Letošní školní rok také pokračujeme v zapojení do projektu Sazka Olympijský víceboj. Celorepublikový projekt, do kterého jsme se zapojili, je popsaný na tomto odkaze: http://www.ceskosportuje.cz/. Žáci mají Tréninkové deníky, pracují na své kondici a celkovém tělesném rozvoji a snaží se splnit tyto disciplíny:

1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m
7. Výbušnost: Skok z místa
8. Síla: Hod basketbalovým míčem

Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních
šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou sportovní vysvědčení – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získali již ve školním roce 2015/2016, bude po splnění všech disciplín připraveno nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.

1. pololetí

Za první pololetí šk.r. 2016/17 jsme splnili dané podmínky soutěže a naše výsledky podaných výkonů zapsali na web Sazky. Díky tomu jsme byli zařazeni do slosování o „Trénink s olympionikem“. I když jsme nebyli vylosováni, nevzdáváme se a budeme se snažit sportovat dál. Díky účasti v soutěži sbíráme pro naši školu body a zapojujeme se tak do celkové soutěže – možnost nákupu sportovních pomůcek pro vylosované školy.

2. pololetí

Na konci školního roku dostali žáci sportovní vysvědčení, kde měli kromě svých získaných výkonu celkové zpracování svých sportovních schopností. Každý žák se dozvěděl, jaký je sportovní typ, a které sporty jsou mu doporučovány.

Fotografie ze sportování se Sazkou viz. stránka „Návštěva ZŠ Měřín“.

Kontakt

Adresa

Základní škola Pavlínov
Žďář nad Sázavou
Pavlínov 44
Velké Meziříčí 59401

Kontakt

zs.pavlinov@centrum.cz
TEL.: 566 544 363
MOBIL: +430 777 753 975
Datová schránka: 8xzmq2m

© ZŠ Pavlínov | Created by Micesys