Mléko do škol

O projektu

Program podpory spotřeby mléka ve školách existuje v České republice již od roku 1999.  Po vstupu ČR do Evropské unie byl tento projekt přizpůsoben unijním předpisům a fungoval pod názvem Podpora spotřeby školního mléka. Ve školním roce 2017/2018 došlo ke sjednocení podmínek pro poskytování ovoce, zeleniny a mléka do škol a projekt se stal pod názvem Mléko do škol součástí školního projektu spolu s Ovocem a zeleninou do škol.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

Komu je projekt určen?

Projekt Mléko do škol je určen pro žáky základních škol včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Mléčné výrobky může odebírat každá taková škola, která má o účast v projektu zájem a uzavře smlouvu o dodávání mléčných výrobků s jedním z dodavatelů, schváleným Státním zemědělských intervenčním fondem.

Co přináší projekt Mléko do škol zapojeným žákům?

Žáci mají garantované pravidelné dodávky konzumního mléka, případně neochucených mléčných výrobků zdarma. S doplatkem mohou odebírat i ochucené mléčné výrobky.

Kromě dodávek mléčných výrobků jsou součásti projektu i doprovodná vzdělávací opatření, která zajišťují schválení dodavatelé. Podporovány jsou exkurze, vzdělávací akce, ochutnávky a soutěže propagující spotřebu mléka a mléčných výrobků.

Informace o projektu na stránkách SZIF:

https://www.szif.cz/irj/portal/szif/mleko-do-skol

PŘEHLED ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021:
září – neochucené mléko, neochucené mléko
říjen – neochucené mlék, neochucené mléko
listopad – neochucené mléko
prosinec – neochucené mléko, neochucené mléko
leden – neochucené mléko
únor – neochucené mléko, školní mléko, neochucené mléko
březen – 
duben – neochucené mléko, neochucené mléko, neochucené mléko
květen – neochucené mléko, neochucené mléko
červen

Kontakt

Adresa

Základní škola Pavlínov
Žďář nad Sázavou
Pavlínov 44
Velké Meziříčí 59401

Kontakt

zs.pavlinov@centrum.cz
TEL.: 566 544 363
MOBIL: +420 777 753 975
Datová schránka: 8xzmq2m

© ZŠ Pavlínov | Created by Micesys