Celé Česko čte dětem

Celorepubliková kampaň, do které byla a bude naše škola zapojena

Projekt Záložky do knih spojují školy

„Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku.“
Zatím spolupráce nepokračuje, ale plánujeme s žáky napsat na Slovensko krátký dopis. Budeme se těšit na odpověď.

Naši školu jsme přihlásili i pro další školní rok 2020/2021. Těšíme se na další kamarády ze Slovenska!!!!!

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové kampaně „Celé Česko čte dětem“ více na: http://www.celeceskoctedetem.cz.
Kampaň Celé Česko čte dětem,  vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení pro děti a jejich emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

V rámci kampaně jsou nabízeny některé knihy, se kterými žáci po přečtení mají možnost přes internet soutěžit.

no images were found

Kontakt

Adresa

Základní škola Pavlínov
Žďář nad Sázavou
Pavlínov 44
Velké Meziříčí 59401

Kontakt

zs.pavlinov@centrum.cz
TEL.: 566 544 363
MOBIL: +430 777 753 975
Datová schránka: 8xzmq2m

© ZŠ Pavlínov | Created by Micesys